Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności serwisu mojeparty.pl

 

 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług mojeparty.pl poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Dominika Witkowska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Promerce Dominika Witkowska, Polna 45, 32-500 Chrzanów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6351800686 , REGON 387422913.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu realizacji zamówienia.
 8. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje:
  1. w przypadku zakładania konta: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres, adres e-mail, numer telefonu,
  2. w przypadku składania zamówienia: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie), adres, adres e-mail, numer telefonu,
  3. w przypadku kontaktu przez formularz kontaktowy: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e‑mail,
  4. w przypadku zapisu do newslettera: adres e-mail,
  5. w przypadku rozpatrywania reklamacji/ zwrotu: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie), adres, adres e-mail, numer telefonu.
 9. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych:
  1. złożenia zamówienia w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1lit. f RODO),
  4. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO),
  5. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników (w tym rozpatrywania zwrotów i reklamacji), dozwolonymi działaniami marketingowymi (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO),
  7. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,
  9. wysyłki Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. 
 11. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Usunięcie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu lub ograniczeniem korzystania z jego funkcjonalności.
 13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 14. Jeżeli realizacja umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będzie tego wymagała, dane osobowe mogą zostać powierzone firmie trzeciej, z którą Sprzedawca podpisał umowę o powierzeniu danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy (np. firmie kurierskiej lub brokerowi kurierskiemu, firmie świadczącej obsługę płatności, firmie świadczącej usługę dropshippingu).
 15. Aby jeszcze lepiej dostosować funkcjonalność naszego sklepu oraz móc realizować cele marketingowe, stosowane są następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika:
  1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu; informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245,
  2. piksel konwersji Facebooka (fragment kodu JavaScript) – w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej Sklepu oraz zarządzania reklamami na Facebooku; informacje zbierane w ramach piksela
   Facebooka są anonimowe - nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej osoby. Więcej informacji związanych z wykorzystaniem przez Facebooka danych zbieranych poprzez piksel znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
  3. narzędzie do analizowania Hotjar- w celu analizowania zachowania użytkownika na stronie, tworzenia heatmapy oraz badania satysfakcji klienta (w tym za pomocą ankiet lub . Informacje na temat Hotjar znajdują się tutaj: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Privacy-Security-and-Operations.
  4. narzędzie do analizowania Yandex Metrica
 16. Dane osobowe gromadzone będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie (np. do czasu wycofania zgody na wysyłkę Newslettera).
 17. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób
  nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Dostęp do danych osobowych Klienta może być powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności. Dostęp jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie umów powierzenia.
 18. Użytkownik ma przede wszystkim prawo dostępu do swoich danych osobowych gromadzonych przez Administratora. Użytkownik ma prawo do weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa UODO.
 19. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 20. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis mojeparty.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 21. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

POLITYKA COOKIES

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Promerce Dominika Witkowska z siedzibą pod adresem Polna 45, 32-500 Chrzanów.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl